โรงแรมจันทบุรี

โรงแรมเกษมศานติ์

Pin It

โรงแรมเกษมศานติ์ Kasemsarn Hotel สัมผัสบรรยากาศสุด HIP! ในสไตล์ที่แตกต่าง ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี Tel. 0 3931 1100, Fax. 0 3931 4456 98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 98/1 Benjamarachutis Rd.,Watmai,Muang,Chanthaburi 22000

โรงแรมเกษมศานติ์

Continue Reading


พิมพ์ อีเมล