ชุมชนริมน้ำจันทบูร
ชุมชนริมน้ำจันทบูร สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองจันทบุรีที่กำลังเริ่มได้รับความสนใจขึ้นเป็นลำดับ คือย่านเมืองเก่าของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่เรียงรายไปด้วยเรือนแถวเก่าแก่ที่ให้บรรยากาศย้อนอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองจันทร์เมื่อครั้งเป็นแหล่งการค้าสำคัญกับต่างชาติ จนส่งผลให้งานสถาปัตยกรรมของอาคารภายในย่านนี้ได้รับการผสมผสานศิลปะจีน และศิลปะตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ปัจจุบันชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร ได้เห็นคุณค่าทางประวัติศาตร์ของชุมชนตนเองจนเกิดการรวมตัวและจัดตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร ในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่อดีต ทั้งในเรื่องของประเพณี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมถึงวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานความเป็นไทย จีน และญวน เข้าด้วยกันจนเป็นเอกลักษณ์ จาก http://www.oknation.net/blog/hooknoi/2011/01/01/entry-1การได้มาเดินเล่นที่ถนนสุขาภิบาลที่เลียบไปกับแม่น้ำจันทบุรี เหมือนการได้ย้อนอดีตกลับสู่ยุคเมื่อหลายสิบปีก่อน เดินเล่นซื้อขนมข้างทาง จิบกาแฟหอมๆ แล้วอย่าลืมก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง อาหารขึ้นชื่อของเมืองจันทร์ที่บนถนนแห่งนี้ก็มีให้เลือกชิมอยู่หลายร้าน และด้วยบรรยากาศย้อนยุคอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ ทำให้สถานที่หลายแห่งในชุมชนถูกใช้ในการถ่ายทำทั้งภาพยนต์ และภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่อง

MapDirections