ท่องเที่ยวจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรีหรือเรียกอีกชื่อว่า เมืองจันท์ เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น พริกไทย ยางพารา

Read more: ท่่องเที่ยวจันทบุรี

การเดินทาง รถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางสายเก่า เริ่มต้นที่บางนา – กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชลบุรี – บางแสน – ศรีราชา – พัทยา – สัตหีบ – บ้านฉาง – ระยอง – จันทบุรี ระยะทาง 330 กิโลเมตร

Read more: การเดินทาง

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่บนถนนท่าหลวง บริเวณหน้าค่ายตากสิน เป็นอาคารรูปทรงเก้าเหลี่ยม หลังคาเป็นรูปพระมาลาหรือหมวกยอดแหลม ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชศาลนี้สร้างจากความศรัทรา เพื่อให้ชาวจันท์และคนในจังหวัดใกล้เคียงมาสักการะ

Read more: ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ถนนอัญมณี ถนนอัญมณี (ตลาดพลอย) เป็นคำเรียกขาน หมายถึง บริเวณถนนศรีจันท์ และซอยกระจ่าง นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

Read more: ถนนอัญมณี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า)  ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2459 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ใช้เป็นที่ทำการมณฑลจังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วยเมืองจันทบุรี ระยอง และตราด จนกระทั่ง พ.ศ. 2476 ยกเลิกมณฑล ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดจันทบุรี จนถึง พ.ศ. 2521

Read more: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี

ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลหลักเมืองจันทบุรี ตั้งอยู่ถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินหาราช ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เป็นเพียงการสันนิษฐานว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2310

Read more: ศาลหลักเมืองจันทบุรี

วัดโบสถ์เมือง วัดโบสถ์เมือง ตั้งอยู่ที่ถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง ติดกับแม่น้ำจันทบุรีฝั่งขวา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2395 สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยสังเกตจากเสมาหินทรายขาว

Read more: วัดโบสถ์เมือง

ชุมชนริมน้ำจันทบูร สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของเมืองจันทบุรีที่กำลังเริ่มได้รับความสนใจขึ้นเป็นลำดับ คือย่านเมืองเก่าของชุมชนริมน้ำจันทบูร ที่เรียงรายไปด้วยเรือนแถวเก่าแก่ที่ให้บรรยากาศย้อนอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองจันทร์เมื่อครั้งเป็นแหล่งการค้าสำคัญกับต่างชาติ จนส่งผลให้งานสถาปัตยกรรมของอาคารภายในย่านนี้ได้รับการผสมผสานศิลปะจีน

Read more: ชุมชนริมน้ำจันทบูร

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สวนสาธารณะทุ่งนาเชย) ถนนท่าหลวงเยื้องกับศาลากลางจังหวัด

Read more: พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช