ปลาตองรีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว


ปลาตองรีสอร์ท 039369170, 0847840924 คุณสุ 0849101214 คุณเดช รับคณะทัวร์ 50-100 ท่าน อาหารทะเลบริการ เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ แอร์/ทีวี/น้ำอุ่น ราคาบ้านพักติดต่อคุณสุ 50/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

  • 039369170, 0847840924 คุณสุ 0849101214 คุณเดช
ปลาตองรีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว

ปลาตองรีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว

ปลาตองรีสอร์ท 039369170, 0847840924 คุณสุ 0849101214 คุณเดช รับคณะทัวร์ 50-100 ท่าน อาหารทะเลบริการ เครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ แอร์/ทีวี/น้ำอุ่น ราคาบ้านพักติดต่อคุณสุ 50/1 ม.5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120

MapDirections

ห้องใหม่

ชายหาดเจ้าหลาว นองห้องพัก ในห้องพัก รอบห้องพัก