ทิพย์วิมาน รีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว


ทิพย์วิมาน รีสอร์ท บริการห้องพักสะอาด พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก ใกล้หาดเจ้าหลาว และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง ติดต่อ 08-5087-5694, 08-1996-30387

ที่พักรีสอร์ทระยอง

  • Tel 08-5087-5694, 08-1996-303873
ทิพย์วิมาน รีสอร์ท  ที่พักหาดเจ้าหลาว

FREE WIFI ตักบาลเช้า

ทิพย์วิมาน รีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว

ทิพย์วิมาน รีสอร์ท ที่พักหาดเจ้าหลาว

ทิพย์วิมาน รีสอร์ท บริการห้องพักสะอาด พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวก ใกล้หาดเจ้าหลาว และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง ติดต่อ 08-5087-5694, 08-1996-30387

MapDirections

ในห้องพัก

นอกห้องพัก