โรงแรมเกษมศานติ์


โรงแรมเกษมศานติ์
Kasemsarn Hotel
สัมผัสบรรยากาศสุด HIP! ในสไตล์ที่แตกต่าง ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี

โรงแรมเกษมศานติ์

www.hotelkasemsarn.com


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

โรงแรมเกษมศานติ์
Kasemsarn Hotel

สัมผัสบรรยากาศสุด HIP! ในสไตล์ที่แตกต่าง ตั้งอยู่ในตัวเมืองจันทบุรี

Contemporary Hotel...

Tel. 0 3931 1100, Fax. 0 3931 4456

98/1 ถ.เบญจมราชูทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
98/1 Benjamarachutis Rd.,Watmai,Muang,Chanthaburi 22000

โรงแรมเกษมศานติ์

www.hotelkasemsarn.com


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

MapDirections